כאן בודיאו הראשון לומדים איך לעשות איפוס רגשי

איפוס רגשי עוזר לאכול הרבה פחות ולמצוא חופש אמיתי מאוכל אם לא משחחרים קודם רגשות כלואים, האוכל משמש להם פקק

No comments

leave a comment

[+] kaskus emoticons nartzco