חיבור לאדמה

 עימדו יחפים במיוחד על סלעים או אבנים במשך חצי שעה ובריאותכם תשתפר פלאים.

No comments

leave a comment

[+] kaskus emoticons nartzco