כדי לפתוח את הנחיות התפריט יש ללחוץ בלחצן השמאלי של העכבר על התמונה. כדי לשמור את התפריט יש ללחוץ עם הלחצן הימני ולבחור "שמירה בשם".

No comments

leave a comment

[+] kaskus emoticons nartzco