משפט הקסם

שתפו מה ההצלחה היומית שלכם למטה בכדי לעזור לקבע את המעגלים העצביים החדשים במח שמתגמלים יותר את מילוי היעוד מאשר מילוי הבטן! זוהי חובה יומית בחודש הראשון! זכרו, זה לקוח חודש לסגל הרגל חודש, וההרגל זה לחגוג את ההצלחות והצעדים הקטנים לקראת היעוד!

דואר אלקטרוני *
הצעד הקטן שהתקדמתי ביעוד היום
הסיפוק שזה נתן לי
המקום שהצלחתי לשמור בבטן

No comments

leave a comment

[+] kaskus emoticons nartzco