הנחיות תפריט לשבוע הראשון

כדי לפתוח את הנחיות התפריט יש ללחוץ בלחצן השמאלי של העכבר על התמונה. כדי לשמור את התפריט יש ללחוץ עם הלחצן הימני ולבחור "שמירה בשם".

No comments

leave a comment

[+] kaskus emoticons nartzco